Nota: Incepand cu 1 Septembrie 2017, conform OUG 60 emisa de guvernul Romaniei, utilizarea taxei pe dizabilitate pentru decontarea produselor de la o unitate protejata nu mai este posibila.

 

Suntem cea mai mare întreprindere socială din România dezvoltată în inima Fundaţiei „Alături de Voi” România în 2008, autorizată inclusiv și ca unitate protejată. Sunt multe de spus despre noi, însă tu trebuie să reţii că orice companie cu peste 50 de angajaţi din România este penalizată luna de luna în cazul în care nu are 4% persoane cu dizabiliati angajate. Suma creşte în funcţie de numărul de angajaţi şi se virează obligatoriu către bugetul de stat prin declaraţia 100 – „vărsăminte pentru neincadrarea persoanelor cu handicap” 

Conform legii 448/2006, există două variante:

a) Achiţi în continuare lunar această suma către bugetul de stat (suma ajunge în fondul general şi nu unul destinat serviciilor sociale pentru persoane cu dizabilităţi)

b) Lucrezi cu UtilDeco şi primeşti peste 20.000 de produse şi servicii în schimbul acestei taxe. În plus, 100% din aceşti bani sunt investiţi în programe sociale de fundaţia noastră, ADV România.

1. CUM DEDUCEM TAXA PE DIZABILITATE

1

in primul rând trebuie sa verificam daca compania noastra/ autoritatea publica are peste 50 de salariati si daca respecta procentul de 4% persoane cu dizabilitati angajate.

Daca are peste 50 de salariati si nu are angajate in procent de 4% persoane cu dizabilitati compania / autoritatea publica isi va face un prim calcul a sumei disponibile astfel:
50% din salariul de baza minim brut pe tara, inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu dizabilitati / luna. Aceasta e suma pe care trebuie sa o viram lunar la buget sau de care facem achizitii de la unitati protejate autorizate.

Iata deducerea cheltuielii asa cum este ea reglementata de Ordinul 590/2008. Astfel, conform acestui document, avem urmatoarele reglementari:

ART. 1. Suma datorata de autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajeaza persoane cu handicap, reprezentând 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap, sau achizitionarea de produse sau servicii de la unitati protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat, se declara la pozitia 25 “Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate” din formularul 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutul formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, cu completarile ulterioare.

ART. 2. (1) Numarul de angajati care se ia in calcul este numarul mediu de angajati din luna.
(2) Se determina numarul mediu lunar de salariati din fiecare luna ca medie aritmetica simpla rezultata din suma efectivelor zilnice de salariati din luna respectiva, inclusiv zilele de repaus saptamânal, zilele de sarbatori legale si alte zile in care, potrivit dispozitiilor legale, nu se lucreaza, impartita la numarul total de zile calendaristice. in efectivele zilnice nu vor fi inclusi salariatii aflati in concediu fara plata, cei aflati in greva, cei detasati la lucru in strainatate si nici cei ale caror contracte individuale de munca sunt suspendate. Pentru fiecare zi de repaus saptamânal sau de sarbatoare legala se vor lua in calcul efectivele de salariati din ziua lucratoare precedenta, cu exceptia persoanelor al caror contract individual de munca a incetat in acea zi.
(3) Salariatii care nu sunt angajati cu norma intreaga vor fi inclusi in numarul mediu proportional cu timpul de lucru prevazut in contractul individual de munca.

ART. 3. Procentul de 4% rezultat conform legii va fi un numar format din doua zecimale, care se va inmulti cu 50% din salariul minim brut pe tara stabilit prin hotarâre a Guvernului in vigoare in luna pentru care se plateste.

ART. 4. Achizitionarea produselor de la unitatile protejate poate fi partiala, existând posibilitatea platii doar a sumei neacoperite pâna la cea stabilita potrivit Legii nr. 448/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 5. in situatia in care operatorul economic achizitioneaza produse sau servicii de la unitati protejate autorizate potrivit legii, pe baza de parteneriat, in suma mai mica decât suma datorata bugetului de stat, operatorul economic va datora bugetului de stat diferenta de suma.

ART. 6. in situatia in care operatorul economic achizitioneaza produse sau servicii de la unitati protejate autorizate potrivit legii, pe baza de parteneriat, in suma mai mare decât suma datorata bugetului de stat in luna respectiva, operatorul economic nu datoreaza nicio suma bugetului de stat, iar diferenta in plus se reporteaza in luna urmatoare, in sensul diminuarii de plata.

ART. 7. in contextul incadrarii in munca, prin persoana cu handicap se intelege si persoana invalida gradul III.

 

2. CUM SELECTAM UNITATEA PROTEJATA AUTORIZATA?

2

Ca in orice afacere, e bine sa cunoastem anumite lucruri inainte de a lua o decizia de a lucra cu o unitate protejata. Aspectele mentionate mai jos, va pot ajuta sa faceti distinctia intre unitatile protejate care intr-adevar produc valoare adaugata in comunitate sau cele care doresc doar sa valorifice oportunitatea data de Legea 448 si anume nisa de piata a angajatorilor care platesc taxa pe dizabilitate:

• inainte de a incepe colaborarea cu o anumita unitate protejata e recomandat sa accesati aici tabelul centralizator al unitatilor protejate autorizate din România. Astfel, veti putea vedea ce unitati protejate aveti in judetul / regiunea in care va desfasurati activitatea; daca unitatea protejata are autorizatia valabila; ce obiect de activitate are entitatea (atentie, doar ceea ce se regaseste in tabel este deductibil pe Legea 448/2006); date de contact;

• Trebuie sa va asigurati ca unitatile protejate autorizate, detin certificate / autorizatii sau alte documente necesare in prestarea obiectului de activitate pe unitatea protejata, inclusiv cod CAEN;

• Unitatile protejate autorizate, pe lânga faptul ca ofera locuri de munca adaptate persoanelor cu dizabilitati, TREBUIE SA OFERE si pachete de servicii complementare adaptate nevoilor persoanelor cu dizabilitati, având in echipa personal de suport specializat, care asigura un parcurs personalizat de acompaniere socio-profesionala. Acesta poate fi un consilier de orientare profesionala si mediere pe piata muncii, asistent social, psiholog, psihopedagog sau educator specializat. De asemenea, unitatea protejata trebuie sa aiba spatii si locuri de munca accesibilizate care sa respecte toate normele de securitate si protectie a muncii. Acest lucru, poate fi verificat prin documente suplimentare sau chiar vizite la fata locului;

• in cazul organizatiilor persoanelor cu dizabilitati care realizeaza si servicii de intermediere / vânzare de produse si servicii, acestea trebuie sa faca dovada reinvestirii a minimum 75% din profitul obtinut pentru furnizarea de programe de integrare socioprofesionala pentru persoanele cu dizabilitati din organizatiile respective. Acest lucru il pot asigura acele organizatii care:

o Sunt acreditate ca furnizori de servicii sociale si detin certificat in termen de valabilitate conform prevederilor art. 38 (1) din Legea asistentei sociale si a Ordinului 424/2014 emis de MMFPSPV, privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditarii furnizorilor de servicii sociale

sau
o Sunt acreditate ca furnizori de servicii de informare si consiliere sau servicii de mediere a muncii, conform prevederilor HG nr 277/2002 privind aprobarea criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca.

• De asemenea, unitatile protejate autorizate trebuie sa fie un exemplu de transparenta si etica in comunitate. in aceste sens, acestea trebuie sa fie deschise pentru vizite la sediu si prezentarea modului in care persoanele cu dizabilitati sunt integrate in munca; sa aiba pagini web sau conturi pe retele de socializare, in care sa-si prezinte activitatea; sa fie deschise in a prezenta documente solicitate de clienti, inclusiv dovezi ale modului in care asigura locurile de munca protejate / fise de post ale persoanelor cu dizabilitati / rapoarte de activitate anuale; sa-si publice pe site rapoartele anuale depuse la Autoritatea Nationala pentru Persoane cu Dizabilitati; sa aiba publicate datele de contact si persoanele resursa. Este recomandat sa detina un cod de etica si transparenta care sa inglobeze si principiile sociale si economice care sunt definite de Legea nr. 291/2015 privind economia sociala, unitatea protejata fiind in lumina legii incadrata la intreprinderi sociale de insertie.

• Sa consultati lista de intrebari si raspunsuri disponibila pe site-ul ANPD aici.

 

3. AVANTAJELE DE A LUCRA CU O UNITATE PROTEJATA AUTORIZATA

3

Parteneriatul cu o unitate protejata poate aduce avantaje imediate unei companii sau autoritati locale astfel:

• Identificarea unui nou buget pentru achizitii. Angajatorul cu peste 50 de angajati care nu are 4% dintre acestia persoane cu dizabilitati poate achizitiona produse si servicii in cuantumul taxei datorate la stat, pentru fiecare loc de munca neocupat de catre o persoana cu dizabilitate. Acesta este chiar un avantaj al angajatorului respectiv, deoarece se produce o economie la bugetul sau, prin faptul ca are la dispozitie suplimentar un alt buget de achizitii, fiind utilizati banii din aceasta taxa. Astfel, compania poate aloca fondurile economisite pentru rezerva statutara sau noi investitii;

• Cream sanse de angajare pentru acele persoane cu dizabilitati care nu pot face fata pietei libere a muncii sau au nevoie de o institutie de tranzitie care sa-i pregateasca suplimentar pentru piata neconventionala a muncii, prin achizitionarea de produse si servicii de la o unitate protejata;

• Investim in comunitate si in crearea de sanse la o viata independenta pentru persoane cu dizabilitati, investind in parteneriatul cu unitatile protejate autorizate, care de cele mai multe ori au un cumul de vulnerabilitati datorate faptului ca, o parte se confrunta cu saracie extrema sau provin din sisteme de protectie ale statului;

• Este o actiune de responsabilitate social corporatista parteneriatul cu o unitate protejata si poate fi promovat ca atare, ceea ce poate duce in timp la cresterea vânzarilor si profitabilitatii companiei;

• in cazul parteneriatului cu o autoritate publica, achizitia de produse si servicii de la o unitate protejata autorizata, poate reprezenta un exemplu de responsabilitate in raport cu cetatenii unei comunitati si antreprenorii sociali care produc profit economic pentru a fi reinvestit in profit social. Autoritatile publice, conform legislatiei in vigoare privind achizitiile publice, pot face achizitia de la unitati protejate, bifând in caietul de sarcini contract rezervat pentru o unitate protejata. in acest fel, acestea creaza sanse egale de ofertare doar pentru unitatile protejate care pot licita individual sau in asociere cu alte unitati protejate care respecta toate conditiile impuse de autoritatea contractanta.

 

4. CONTEXT LEGISLATIV CONFORM LEGII 448/2006

4

in România majoritatea persoanele cu dizabilitati au dreptul, conform legislatiei in vigoare, sa aiba un loc de munca. in functie de potentialul fiecarei persoane, angajarea se poate face conform art.79, din Legea 448/2006- privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati in urmatoarele forme:

a) pe piata libera a muncii;

b) la domiciliu;

c) in forme protejate.

Formele protejate de angajare in munca sunt:

a) loc de munca protejat;

b) unitate protejata autorizata.

Conform art.78, aliniatul (1) persoanele cu dizabilitati pot fi incadrate in munca, conform pregatirii lor profesionale si capacitatii de munca, atestate prin certificatul de incadrare in grad de dizabilitati, emis de comisiile de evaluare de la nivel judetean sau al sectoarelor municipiului Bucuresti.

Tot la acest articol, in vederea cresterii sanselor de angajare pe piata muncii, aliniatul (2) reglementeaza faptul ca ”Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajati, au obligatia de a angaja persoane cu dizabilitati intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati”.

Daca angajatorul nu reuseste / nu are angajate persoane cu dizabilitati, desi are peste 50 de salariati, conform aliniatului (3) la art. 78, poate opta pentru indeplinirea uneia dintre urmatoarele obligatii:

a) sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentând 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap;

sau

b) sa achizitioneze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate in unitatile protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat, in conditiile prevazute la lit. a).

Fac exceptie de la prevederile alin. (2) institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala.

Fac exceptie de la prevederile alin. (3) lit. b) unitatile protejate infiintate in cadrul organizatiilor persoanelor cu handicap care pot desfasura si activitati de vânzari/intermedieri, cu conditia ca minimum 75% din profitul obtinut sa fie destinat programelor de integrare socioprofesionala pentru persoanele cu dizabilitati din organizatiile respective. Aceste unitati au obligatia prezentarii unui raport financiar la fiecare inceput de an, din care sa rezulte cum au fost utilizate fondurile obtinute prin activitatea comerciala.