Nota: Prin OUG 60, care a intrat in vigoare incepand cu 1 Septembrie 2017, unitatile protejate nu mai pot sa ofere produsele si serviciile in schimbul taxei pe dizabilitate. 

Suntem cea mai mare întreprindere socială din România dezvoltată în inima Fundaţiei „Alături de Voi” România în 2008, autorizată inclusiv și ca unitate protejată. Sunt multe de spus despre noi, însă tu trebuie să reţii că orice companie cu peste 50 de angajaţi din România este penalizată luna de luna în cazul în care nu are 4% persoane cu dizabiliati angajate. Suma creşte în funcţie de numărul de angajaţi şi se virează obligatoriu către bugetul de stat prin declaraţia 100 – „vărsăminte pentru neincadrarea persoanelor cu handicap” 

Conform legii 448/2006, există două variante:

a) Achiţi în continuare lunar această suma către bugetul de stat (suma ajunge în fondul general şi nu unul destinat serviciilor sociale pentru persoane cu dizabilităţi)

b) Lucrezi cu UtilDeco şi primeşti produse şi servicii în schimbul acestei taxe. În plus, 100% din aceşti bani sunt investiţi în programe sociale de fundaţia noastră, ADV România.

Legislatie Unitati Protejate Autorizate

Cine trebuie sa plateasca taxa lunara pe dizabilitate si cum se calculeaza?

Daca ai peste 50 de angajati, in compania ta trebuie sa lucreze 4% persoane cu dizabilitati. Daca nu, pentru fiecare persoana cu dizabilitati neangajata platesti 725 LEI lunar, sub forma de taxa obligatorie la bugetul de stat. Salvezi acesti bani prin achizitii de produse si servicii de la unitatea protejata autorizata Util Deco!

Incepand cu anul 2008, Util Deco transforma dizabilitatea in abilitate, fiind lider in economie sociala.

Ce achizitii de la unitati protejate se pot deduce in baza legii 448/2006?

Orice produs sau serviciu care este realizat de catre unitatea protejata, poate fi dedus in cuantumul taxei pe dizabilitate. Daca produsele sau serviciile achizitionate sunt intermediate, atunci unitatea protejata trebuie sa fie de tip ONG si sa aiba obiectul de activitate autorizat de ANPD. Detalii aici.

Pot utiliza taxa pe dizabilitate in avans?

Da, se pot face comenzi cu valoare mai mare decat taxa pe dizabilitate achitata lunar de compania ta, (chiar si totalizand peste 12 luni in avans).

Cum verific daca un colaborator este unitate protejata autorizata?

Poti verifica daca lucrezi cu o unitate protejata autorizata AICI sau adresand o solicitare scrisa la registratura@anph.ro. Atentie: nu toate achizitiile de la unitatile protejate sunt deductibile din taxa pe dizabilitate! Diferenta se face in functie de obiectul de activitate autorizat.

Cum verific daca pot deduce legal taxa lunara pe dizabilitate in baza legii 448/2006?

Se pot deduce legal de la orice unitate protejata DOAR produsele/serviciile proprii. Pentru produse/servicii intermediate, sunt elegibile doar achizitiile de la unitatile protejate din cadrul organizatiilor non profit.

Lege nr. 207/2009 din 02/06/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Publicat in MOF nr. 391 – 10/06/2009, Partea I nr. 391 din 10/06/2009 la ultimul paragraf prevede:

“4. La articolul 78, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41 ), cu următorul cuprins: «(41 ) Fac excepţie de la prevederile alin. (3) lit. b) unităţile protejate înfiinţate în cadrul organizaţiilor persoanelor cu handicap care pot desfăşura şi activităţi de vânzări/intermedieri, cu condiţia ca minimum 75% din profitul obţinut să fie destinat programelor de integrare socioprofesională pentru persoanele cu handicap din organizaţiile respective. Aceste unităţi au obligaţia prezentării unui raport financiar la fiecare început de an, din care să rezulte cum au fost utilizate fondurile obţinute prin activitatea comercială.”

Ce documente trebuie sa solicitati pentru a incheia LEGAL un contract cu o unitate protejata autorizata?

Orice angajator care nu are angajate persoane cu handicap in limita a 4% din numarul total de angajati, poate achizitiona produse si servicii oferite de unitati protejate autorizate, in baza unui ACORD DE PARTENERIAT, modelul acestuia fiind cel din HG 89/05.02.2010.

Dovada achizitionarii produselor sau serviciilor de la unitatile protejate autorizate este reprezentata de: contractul comercial, factura si dovada platii.

De asemenea, trebuie sa solicitati si autorizatia + ordinul de functionare ca unitate protejata autorizata, eliberate de catre Autoritatea Nationala pentru Persoane cu Dizabilitati ANPD / DGPPH.

Cum se stabileste numarul de salariati la care trebuie sa se faca raportarea?

Numarul de angajati care trebuie luat in calcul este numarul mediu de angajati din luna.

Numarul mediu lunar de salariati din fiecare luna este determinat ca medie aritmetica simpla rezultata din suma efectivelor zilnice de salariati ale lunii respective, impartita la numarul total de zile calendaristice.

In efectivele zilnice se vor include si zilele de repaus saptamanal, zilele de sarbatori legale, zile in care, potrivit dispozitiilor legale, nu se lucreaza.

Pentru fiecare zi de repaus saptamanal sau de sarbatoare legala se vor lua in calcul efectivele de salariati din ziua lucratoare precedenta, cu exceptia persoanelor al caror contract individual de munca a incetat in acea zi.

Pot fi combinate obligatiile alternative?

Da, pot fi achizitionate produse de la unitati protejate doar partial, existand posibilitatea de a plati doar suma neacoperita.

In situatia in care sunt achizitionate produse sau servicii de la unitati protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma mai mica decat suma datorata bugetului de stat, se datoreaza bugetului de stat diferenta de suma.

In situatia in care sunt achizitionate produse sau servicii de la unitati protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma mai mare decat suma datorata bugetului de stat in luna respectiva, nu se datoreaza nicio suma bugetului de stat. Diferenta in plus va fi reportata in luna urmatoare, in sensul diminuarii sumei de plata.

Modalitatea de calcul propriu-zis

Modalitatea de calcul al numarului de persoane cu handicap necesar a fi angajate a fost strict reglementata. Sumele datorate bugetului de stat pentru neangajarea persoanelor cu handicap, reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu am angajat persoane cu handicap, precum si suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat pentru neangajarea persoanelor cu handicap, utilizata pentru achizitionarea de produse sau servicii de la unitati protejate autorizate, va fi declarata Fiscului cu ajutorul formularului 100, la pozitia 25 „Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate“.

Ce se mentioneaza in formularul 100 – „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat“?

Suma datorata bugetului de stat pentru neangajarea persoanelor cu handicap, reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara, inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu sunt angajate persoane cu handicap;

Suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat pentru neangajarea persoanelor cu handicap, utilizata pentru achizitionarea de produse sau servicii de la unitati protejate autorizate, pe baza de parteneriat.

In cazul in care se opteaza pentru achizitionarea de produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate in unitatile protejate autorizate, pe baza de parteneriat, se completeaza formularul 100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat“ astfel:

Valoarea achizitiilor este in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat, in luna de raportare – nu exista obligatia declararii pozitiei 25 „Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate“;

Valoarea achizitiilor este mai mica decat echivalentul sumei datorate la bugetul de stat – in luna de raportare, la pozitia 25 „Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate“, se declara diferenta dintre echivalentul sumei datorate bugetului de stat si valoarea produselor si serviciilor achizitionate.

Valoarea achizitiilor este mai mare decat echivalentul sumei datorate la bugetul de stat – pozitia 25 „Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate“, nu se declara in luna de raportare, iar diferenta de sume se reporteaza in lunile urmatoare prin diminuarea obligatiei de plata.