05

Oct
2016

Raportarea de sustenabilitate – obligatorie in Romania din 2017

Posted By : UtilDeco - Unitate Protejata/ 1039 0

Incepand cu 1 ianuarie 2017, raportarea nefinanciara este obligatorie in Romania pentru toate companiile care la data bilantului au peste 500 de salariati, se arata in Ordinul nr. 1938/2016 al Ministerului Finantelor Publice (MFP). Raportul de sustenabilitate va fi predat MFP la data depunerii bilantului contabil.

In baza acestui Ordin care transpune partial prevederile Directivei 2014/95/UE a Parlamentului European, declaratia nefinanciara va cuprinde obligatoriuinformatii despre aspectele de mediu, sociale si de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea coruptiei si a darii de mita, inclusiv:

  • o descriere succinta a modelului de afaceri al entitatii;
  • o descriere a politicilor adoptate de entitate in legatura cu aceste aspecte, inclusiv a procedurilor de diligenta necesara aplicate;
  • rezultatele politicilor respective;
  • principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din operatiunile entitatii, inclusiv, atunci cand este relevant si proportional, relatiile de afaceri, produsele sau serviciile care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective si modul in care entitatea gestioneaza riscurile respective;
  • indicatori-cheie de performanta nefinanciara relevanti pentru activitatea specifica a entitatii.

Cine este obligat sa raporteze nefinanciar din 2017?

Toate societatile si companiile nationale, societatile ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, dar si societatile cu capital integral sau majoritar de stat si regiile autonome care, la data bilantului, vor avea un numar mediu de salariati mai mare de 500 in cursul exercitiului financiar sunt obligate sa includa in raportul administratorilor si un raport de sustenabilitate.

Informatii similare vor fi oferite si de entitatile de interes public care sunt societati-mama ale unui grup care, la data bilantului pe o baza consolidata, vor depasi criteriul de a avea un numar mediu de 500 de salariati in cursul exercitiului financiar.

The CSR Agency, agentie specializata in consultanta de CSR, a identificat 727 de companii din Romania care vor fi obligate sa publice un raport de sustenabilitate incepand cu anul 2017, conform noilor reglementari. In Romania, in momentul de fata, sunt doar 21 de companii, toate din sectorul privat, care au publicat in ultimii ani cel putin un raport de sustenabilitate.

In consecinta, noile dispozitii stabilesc mai multe situatii ce trebuie prezentate in raportul de CSR astfel:

  • Din perspectiva aspectelor de mediu, entitatile trebuie prezinte impactul actual si previzibil asupra mediului, generat de activitatile sale, de utilizarea energiei regenerabile si neregenerabile, efectul emisiilor de gaze cu efect de sera, efectul asupra utilizarii apei si asupra utilizarii aerului atmosferic.
  • Din perspectiva aspectelor sociale si de personal, companiile trebuie sa explice cum aplica conventiile fundamentale ale organizatiei internationale a muncii, dialogul social, respectarea drepturilor lucratorilor, dialogul cu comunitatile locale.
  • Din perspectiva drepturilor omului, a combaterii coruptiei si a darii de mita, societatile trebuie sa prezinte politicile adoptate privind combaterea abuzurilor in materie de drepturile omului, instrumentele utilizate pentru combaterea coruptiei si a darii de mita.

Totodata, raportul de sustenabilitate va cuprinde informatii referitoare la consecintele asupra schimbarii climatice si utilizarea bunurilor si serviciilor pe care o societate le produce, cat si date despre angajamentele in favoarea dezvoltarii durabile si a diversitatii, a luptei impotriva risipei alimentare si a discriminarii.

Intră pe shop.utildeco.ro, cumpără produsul dorit, alege programul social pe care să-l susțină achiziția ta, include achiziția de la întreprinderea socială UtilDeco în strategia CSR a companiei, raportează parteneriatul cu noi, și fii parte din categoria companiilor la care oamenii aleg să lucreze, clienții să cumpere, iar furnizorii să colaboreze!

 

articol preluat de pe csrreport.ro

Leave your comment