Ana Drelea, și-a început activitatea la Fundația ”Alături de Voi” România în 2004 în calitate de voluntar. S-a atașat foarte mult de valorile fundației și în 2006 a aplicat pentru poziția de asistent financiar, fiind astfel angajată în cadrul organizației.

A absolvit facultatea de Electrotehnică la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, secția Inginerie Economică, iar ulterior a urmat un master în domeniul ”Marketing si Management, Comunicare si Negociere” la aceiași universitate și un master în domeniul ”Ștințe Economice și Administrarea Afacerii” la Universitatea Tehnica a Moldovei din Chișinau.

În prezent, este doctorant, având ca temă de studiu ”managementul financiar al afacerilor de economie socială” în cadrul Universității Tehnice a Moldovei.

Începand cu iulie 2010 și până în momentul de față, Ana Drelea ocupă funcția de Director Economic, iar din 2016, a devenit membru în Consiliul Director al Fundației ADV România. De asemenea, din anul 2014, este cenzor la Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS, unde ADV România este unul din membrii fondatori.

Pe parcursul a 11 ani de activitate a asigurat managementul financiar a peste 60 de proiecte europene derulate de către fundație și a dezvoltat începând cu 2008, partea economică a fundației, când a luat naștere Întreprinderea Socială UtilDeco.

Ana Drelea, asigură un management financiar complex, compus din activitate non-profit și activitate economică, gestionând pănă în prezent peste 30 mil euro, fonduri nerambursabile și venituri economice.

Motto-ul care o reprezintă cel mai bine, este “Imposibilul poate fi împărțit oricând în posibilități!”