Olivia Baciu lucrează în domeniul dezvoltării locale şi internaţionale, fiind consultant şi trainer în dezvoltarea de organizaţii / instituţii şi guvernarea de tranziţie pentru reprezentanţii organizaţiilor societăţii civile şi ai administraţiei publice locale şi centrale şi ai partenerilor acestora, precum şi pentru coaliţiile şi federaţiile (mulţi-sector) din ţări care se află în conflict, post-conflict sau în curs de dezvoltare.

Olivia are experienţă şi expertiză în domenii precum guvernare colaborativă, dezvoltare locală, procese de schimbare multi-actor, dezvoltare organizaţională, dezvoltare de coaliţii multi-sector şi parteneriate. A lucrat în 24 de ţări din Europa, Africa, America de Nord, Asia de Sud-Est şi Orientul Mijlociu, în programe de dezvoltare finanţate în principal de către USAID, Departamentul de Stat American, Banca Mondială, PNUD, Misiunile UN de stabilizare în Africa şi Comisia Europeană.

Cu pregătire în drept, relaţii internaţionale şi dezvoltare locală la universităţi din România, Belgia şi Italia, Olivia şi-a început carieră în administraţia publică centrală, lucrând în anul 2000 pentru Preşedinţia României în cadrul Departamentului de Afaceri Externe.

Din 2003 până în 2016, Olivia a lucrat pentru Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare Locală, FPDL, una din organizaţiile non-guvernamentale lider în training şi consultanţă pentru societatea civilă şi administraţia publică, contribuind la impactul acesteia la nivel global.

Olivia îşi continuă activitatea în dezvoltare internaţională sub umbrela Partners Global, organizaţie americană în domeniul dezvoltării internaţionale, care sprijină global procesele de schimbare şi transformare care contribuie la dezvoltarea de societăţi democratice inclusive.

Începând cu 2009, timp de 6 ani, Olivia a fost membru în Board-ul FOND, Federaţia ONG din România active în dezvoltare, asigurând un leadership bazat pe misiunea FOND şi guvernanţă strategică.

În timpul mandatului sau de 4 ani că Preşedinte al Board-ului, FOND a devenit un actor cu vizibilitate şi influenţă la nivel naţional şi European, fiind oficial recunoscut de către Ministerul Afacerilor Externe că partener strategic în domeniul dezvoltării internaţionale. Începând cu 2016, Olivia este membru în Board-ul Consultativ la Marea Neagră organizat de către FOND.

În 2014, Olivia a fost aleasă pentru 3 ani că membru în Board-ul CONCORD, Confederaţia Europeană de ONG în domeniul dezvoltării, asigurând o voce şi reprezentativitate platformelor naţionale din Europa de Est, contribuind activ la dezvoltarea politicilor de dezvoltare europene. Începând cu 2016, a fost aleasă trezorier al CONCORD, fiind prima femeie care deţine o astfel de poziţie în cadrul confederaţiei.